נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. באסה של מסקנה, לא?