שירה ---

בשאיפה תמיד...

מוזר

מוקפאת על אש נמוכה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה