שירה ---

בשאיפה תמיד...

על חיים, על עולם--

מוזר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה