שירה ---

בשאיפה תמיד...

מוקפאת על אש נמוכה

טבילת אש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה