שירה ---

בשאיפה תמיד...

מוזר

על חיים, על עולם--

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה