איתי שבת

אני ואפסי עוד לומד בישיבה הגבוהה דמצפה יריחו, בשיעור ד' וזה צריך להספיק לבינתיים

צירי אומנות

תודה לדף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה