איתי שבת

אני ואפסי עוד לומד בישיבה הגבוהה דמצפה יריחו, בשיעור ד' וזה צריך להספיק לבינתיים

עקתא

דבר נא באזני העם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה