איתי שבת

אני ואפסי עוד לומד בישיבה הגבוהה דמצפה יריחו, בשיעור ד' וזה צריך להספיק לבינתיים

האזכה, יחזקאל לד

עקתא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה