ל ל

גם סלעים לפעמים נשברים

עכשיו טוב

מהבור אקום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה