ל ל

גם סלעים לפעמים נשברים

עכשיו טוב

התאוששות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה