ל ל

גם סלעים לפעמים נשברים

מהבור אקום

התאוששות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה