ל ל

גם סלעים לפעמים נשברים

מהבור אקום

לב שבור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה