ל ל

גם סלעים לפעמים נשברים

לב שבור

התאוששות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה