הדר כ

מקום שאיני רוצה בו עוד

חותם לליבי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה