איתי שבת

אני ואפסי עוד לומד בישיבה הגבוהה דמצפה יריחו, בשיעור ד' וזה צריך להספיק לבינתיים

חיבוטי נפש

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה