יהונתן שילה

כבר לא חושב שאני יודע הכל

מתפורר

לפעמים ב-1 בלילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה