יהונתן שילה

כבר לא חושב שאני יודע הכל

מה שרואים שם מרגישים כאן

שאלה של זמן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה