יהונתן שילה

כבר לא חושב שאני יודע הכל

מתחיל כאן נגמר שם

chissa?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה