יהונתן שילה

כבר לא חושב שאני יודע הכל

ניתוח

ר-ת-מ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה