חוף שחף

מה שהעולם נושף דרכי...

נשטף ממני

תנור של אש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה