חוף שחף

מה שהעולם נושף דרכי...

בראשית ברא... אותי.

עניין של קירבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה