כמו אם פונדקאית

הריתי אותך בי

ידעתי כל הזמן, אתה לא שלי.

 

כמו אם פונדקאית

עשית אותי לחסד

והפכת להיות חלק ממני

 

כמו אם פונדקאית

ידעתי שצריך לבוא הזמן

בו תהיה משהו אחר ממני

 

כמו.. רק כמו

אם פונדקאית

אני נשברת, ונשארת ריקה

אחרי כל ההוויה

הלכת

והפכת לאהוב רחוק מאוד

ואני, אני רוצה ללדת את ילדי שלי

להיות אמא זה להיניק.