דמעות הביאוני אל הים

נוחתות כבדות, ניתצות

על שולי הגלים

על החול הכבד

 

כאבים הביאוני אל הים

ונרשמו על דפים שקופים

שמיים

וקיפלו עצמם לכדי שקיעה

הושחלו לבקבוק

נישא בים

         נאסף בידי מישהו אחר

 

דמעות, כאבים בבקבוקים

מצאו את דרכם אל החוף

אל החוף שלי.

הכל חזר והשתחרר

והתנקה

והבקבוקים שכבו

בין חמוקי חול חם

וחיכו לי שאפתח

שאשחרר אותם

ולי היה אוסף של דמעות וכאבים

בצורת בקבוקים ושקיעות

מתקפלים לתוך עברי.