אלוהי, אדיר

יודע כל הנסתרות.

,את כל המקומות אתה מכיר

את כל הנשמות.

,גלה לי את אורך

,תן ריח טוב בנשמתי

.שהכל יהיה נקי לאהבתך

תן לי לחיות איתך, על ידך.

,ושמחת עולם תתמלא בי

שמחה חדשה

שכמוה לא היתה מסוף העולם ועד סופו

והכל רק מפני שסוף סוף תגיע אלי

.זה מספיק, רק תבוא

שיר לאבישג- אל נא תהיי מיואשת