חנה לא לפרסום

סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ומצוותיו שמור כי זה כל האדם

שיר ירושלים

מחכה עד יעבור קטר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה