חנה לא לפרסום

סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ומצוותיו שמור כי זה כל האדם

היום

כבר לא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה