יכסוף שמיו

בגורל הנכתב

יצרף תו לתו

בחלומו יאהב

לא ידע אם אמת

או כזב.

 

יכסוף שמיו

מול אם ואב

שלימדוהו חייו

ושלב שלב

שהלך ונכתב

כי לא היה לשוא

 

יפרוס כפיו

יחבק ילדיו

ואחר לנכדיו

ישק לאשה

שאהב בחייו.

 

יכסוף שמיו

במיטב שעותיו,

מול אלוהיו:

באחרון ימיו

ידע כי אמת

ולא כזב