חרסים נשטפים אל החוף

שברים מתכסים בחול

שברים בין כפות רגלי

המונחות בקרקעית צלולה

חמימות.

חרסים נשטפים אל החוף

וכך גם כאבי- נשטפים, מנצנצים בשמש

.ומתכסים בחול הזמן

חרסים נשטפים אל החוף

ואני לא שם

לא שם כדי לצפות בהם

מבעד לאצבעות רגלי

לא שם כדי לחפור בחול

ולהוציא אותם

ולהשליך אותם בצחוק,

חזרה לים

ה', אלוהים אדירים

אני לא שם !!!

והצדפים ושיברי החרסים

הנשטפים לחול בערגה, בעדינות

נשמטים מחיי- אבד לי כל זה.