מרובע ללא צלעות מחומש

השם אומר הכל

ירד מהפסים

גגות גבוהים מידי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה