מרובע ללא צלעות מחומש

השם אומר הכל

גגות גבוהים מידי

ירד מהפסים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה