מרובע ללא צלעות מחומש

השם אומר הכל

תפילה

ירד מהפסים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה