מרובע ללא צלעות מחומש

השם אומר הכל

טינה של מחר

גגות גבוהים מידי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה