מרובע ללא צלעות מחומש

השם אומר הכל

ירד מהפסים

תפילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה