עטור מצחך...

הייתי אומר ענייך

עטורות זהבים מרצדים שחורים וירוקים

לחילופין

    *

לרקיע יש אלף כנפיים

ולכן אתה יודע לשיר

והעניים שמביטות עמוק

נושרות כוכבים בלילה בהיר

ירח