עוצמת החיים שלי ממש מתנדנדת

הכל עומד על חוט שערתך

אתה יודע איך אני אוהבת

ואיך תמיד יהיה לי אותך

 

נתת לי עוצמות חיים ועניים

נתת לי נשמה משתחווה אפיים

שתינו מתגעגעות

עזבתיך לרגע ואיני יכולה עוד