עומדים כמו גפרורים

ומחכים שיציתו אש בקרבם.

מתרכזים , מצפים ומתפללים

בשחורים כובעים, עם כיפות ושלטים

תפילת הגפרורים עם ראש אדום מאמונה

מאהבה אליך ה´.

עומדים, כמוהם הדגלים

  שבע במספר עומדים, מתנועעים מחכים לעטוף

עד למעלה את אותם גפרורים שמתפללים

לעולם אדוני דברך ניצב בשמים.