לך אהבתי הגדולה- יש לי עמך רק שעה קלה כי נסיבות האהבה שנכזבה מכתיבות את מהלך היממה, אבל אל לך לשגות בסברה כי אין אהבתי אלייך עמוקה- להפך, את האמיתית ועמך כוכבי מאיר וחיי השתנו בלי הכר- יותר ממה שתוכלי לדמיין. כשמש הבוקר זורח אני אל היום ומעביר שעותיי במעין חלום עד ששוקעת החמה ועולה הלבנה ומביאה עמה רומנטיקה במיטבה. ואז בכל השעות של ביחד לא די להעניק לך על פי מה שמאוויי כי מוגבלים אנו בעולמנו ורק מזער נותר לאהבתנו. לא, אין צורך להצטער כי את המעט למדנו לנצל וכל-כך הרבה אהבה בתוכי ממני אלייך- מקרבי. 29/05/02 ©