לבוא אל חדריך

להלך ברגל זכה, יחפה.

ללכת אחרי ליבי למקומך

לחוט החסד שמשכת באהבה גדולה כל כך

לאורך חדרי נשמתי

חוט פשתה, ביני ובינך

צמצום געגועים לבריאה

.לכדי חוט

 

לתלות על חוט דק

טיפת חלום

,טיפה מושלמת מלאה שיקופיות

חיי עולים בהבזקים דרכה

אורות שנתת בי מרצדים בה

ומנסרים את חדרי באורות

.זהב

טיפת חלום שכולה געגועים לנקודת הבריאה

בריאת האדם, הנשמה, החלום, הטיפה

טיפת בריאה

חלום

געגוע