ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל תשס"א

 

 

 

על היד

אני רושם

בדיו כחולה

מספרים

 

לאבי הם מזכירים

מספרים

מפלנטה אחרת

 

לאחרים הם מזכירים

ברזל

ואישיים

 

לי הם מזכירים

טלפונים

וחברים

וחיים

שממשיכים הרבה אחרי

האפר והעשן