הפרפור -

לקראת קיץ-עיר מלוכה

ראיתי בניין קם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה