בגלגול הבא נשחק
אהיה אתה
אתה תהיה אני
ואני אגיד לך סוף סוף
את כל שרציתי לשמוע
עד יום מותי
אחר כך ננשום
עמוק
כמו לויתנים סחופי חוף
אביט
אראה בעיניך 
את כל דמעות חיי
אלחש לי
לא לחינם
כי אם
מהן לעולם הבא
אלוהים ברא ים