לי יש את הריסים הכי ארוכות שראית מימיך

כך אמרת

והסברת: כל המים שקיבלו מהעיניים

ואני אמרתי

מים מלוחים לא נותנים חיים

והריסים שלי

הם נושרים

ואני עכשיו נזכרת

איך שתקנו וים המוות מולנו

ויודעת

מים מלוחים הורגים.