בפגישתנו: אתה מהחלום

נבהלתי

אחד חלקי שישים נבואה

ענית

וכל יתר החמישים ותשעה?

לא שאלתי

נגענו, השלנו את כל מילותינו מעלינו

רק את הפחד שתקנו 

הגשמנו את החלום ונפרדנו

חמישים ותשע חלקי שישים- החמצה