הילדה התיישבה על הסלע,

 הילדה התיישבה על הסלע נושק למים,

                 נותנת לגלים לשטוף את רגליה,

                 נותנת לגלים להרטיב את שמלתה,

משחקת באצבעותיה באדוות הים,

             משתובבת.

       הילדה ששיחקה עם הים,

         מניחה לגל הים לרדוף אחריה,

         והים פתח פיו אליה

נענה למשחקה

        הביט בה משתובבת משחקת בגלים,

                                               בתלתליו,

        פתח פיה אליה ואמר

                    לא ילדה את כי אם אישה

         והילדה מניחה לקצף הגלים לשטוף את פניה

                 והילדה ענתה לים

                     ואמרה

                    לא , ילדה אני בת 9 אני,

            רכה בשנים,

              בעלת תמימות,

         ענתה בפשטות

              והים געש אל הילדה בגליו,

                            חזר ואמר,

           לא ילדה את, כי אם אישה

    בעלת מודעות חבויה,

        משחקיך תמים מבחירה,

         והילדה מניחה לים לשטוף את גופה בתשובה,

                                 נעה לצליליו

                                       מרקדת עם גליו

                                          מגלה לו חמוקיה

                                            מניחה לו לחדור אל נפתוליה

                                         והם אחד

                                         והם תנועה

                                         והם צליל

                                    והילדה עודנה ילדה

                                              והים עודנו ים