הית  מכווץ את העיניים ואומר
"אז תסבירי לי"
כאשר אבדתי שאלתי
"אתה מבין?"
הית עונה לי:"עדיין לא"

אבל בבית כנסת
בהקפות
ליד מעגלי השמחה
איך היתי עצובה
(אף אחד לא פתר עדיין את שאלת הקשר בין שני רגשות סמוכים)
ניסיתי להסביר לך
למה לא קראתי את הספר
שנתת לי במתנה
ענית: "האמת שאני לא מבין"
ואפילו לא קצת כיווצת
למעני את העיניים