אני חיה עכשיו בעיר בה יש

הרבה סופרים והרבה משוגעים

או שחלקם רק אחד מן השניים

אני משתדלת

כדי לא להידבק במגיפה

וגם כדי לא לראות פרות שחוטות כהלכה

שלא לצאת מן הבית לפני הצהריים.

אני אולי היתי בת כהן

גם פעם בימי קדם

מציע אחד המשוגעים: "מפני שיש לך

משהו ירושלמי בעיניים"

אלא אם כן הייתי בת סוררת ומורה

זה סותר את כל עניין הגועל והאימה

מהפרות המתות

בבוקר. פה בשוק מחנה יהודה.