והדבר הזה
שאני לא אוהבת לקרוא  לו יאוש
אבל הוא היפך תקווה
מתעורר בבוקר לפני
אני נלחמת בו עד הצהרים
ונרדמת

שיר  בבוקר לכתוב
לקרוא מול המראה שהכל סביבי רק
בבואה
כמה אפשר להיאבק
במחשבה שהצלים האלה
הם אנשים אמתיים מחוץ למערה