תנגן לי על רחלה
איך שהיא יושבה לחלון
סורקת חלומות
קולעתשיבולים
כאילו כל הזהב בעולם שייך לאותם הימים
גם המרפסת הזאת מתגעגעת לשדה
והחלל בינינו כמה לערב קיצי לוחש
אתה זוכר את הימים ההם
שהאמנו בניסים
ובמילים
אל תניח את הגיטרה בצד
הגעגועים שלי אוהבים להיתפס לך במיתרים