יום הלך ויום בא ועל סביבותינו חזרנו ושבנו כמו הרוח בעולם כמו השמש- אל הים לשיר בו, לשיר לו לשיר איתו את שירו שלו ושרת את דרכיך אליו בעצבות כדרך הנחלים שלא שכחו את חופיו המתגעגעים ואת חלוקי האבן הצמאים ויודעים ששירם יידם יטבע בים והים יאמר שירה תודה נתן