"לא לכתוב"
אני חורטת על הדף בעט
תחת העץ

אבל רגע עיקש
נפער
שואל

עליצותם של ציפורי השיר - מאין?
מישהו החליט לקרוא להן כך
 אפילו אינו מבין פשר ציוצם.

ואיש אחר
ביקש
לקרוא לעץ הזה
פלפלון בכות
ולא פירש

אפשר
 לא לכתוב
אפשר לא לבכות?