נאווה, היום היית צריכה לבוא אלי עטופה כולך לבן ואביך היה לצדך בדרככם למקומכם המוכן ווכל האנשים היו מתאספים היו באים לכבודך היום היית צריכה לבוא ושמלת כלולות לגופך והנה היום באת עטופה כולך לבן ואביך נמצא לצדך בדרככם למקומכם המוכן וכל האנשים מתאספים באו לכבודו ולכבודך הנה היום באת--- ובדי תכריכים לגופך... היום היית צריכה לבוא אלי אך הקב"ה לקחך אליו. חתונה כולה לבן - לוויה כולה דם.