זוהי הזדמנות שנייה
האחרונה- לא תחזור
זה לא יעזור, לצפות, לחכות
לשבת בחיבוק ידיים
לפרוק כל עול בחרדת השמיים
בינתיים.

ניתן עוד סיכוי
גדול באהבה
ריגושים בני שעה-
נתנשף עם הרוח
זה הזמן למרוח
קרם הגנה.

הלכתי, לכן אני בא
שיר אחד קטן
לאהבה גדולה