הקץ, למפלגות עדתיות! הגיעה העת, לומר לכולם: התאחֶדו! אל להישאר בחושך, לעולם! לשיטות הפרד - התנגֶדו. העולם, קדימה צועד; בני - לאומים ועדות שונים, זורמים אחד אל תוך משנהו. יחד, עתיד של תקוות נבנה; נשתלב, זה בזהו!