מי המוכן לירות בילד – שותף לפשע;

מי המוכן לשרת במחסום – שותף לחטא.

מי המוכן לענות או לסגוד לחוקי-הגזע –

דינו בגיהינום להישפט.

 

מי המקיים פקודות-דיכוי – חסר רגש;

מי המונע מאיכר בדואי לעבוד שִׂדְמַיו – נטול מצפון.

מי האומר כי ישראל הנה דמוקרטית –

משלה ואל לתת בו אימון.

 

אלה הַשָׂשׂוּ לִרְפּוֹס מול הממשל הצבאי,

איבדו אנושי צלם.

הם לא הבינו כי שירתו את השטן בהתגלמו.

חדל להיות בשירות האפרטהיד!

כל הממלא פיו מים – פושע בשותקו.

 

אתם מחייבי הדיכוי והשנאה

תישאו בדין עוד!

כל משטר הדיכוי – חלקו ליפול.

אנחנו עמלי-העולם בכם עוד נגיח;

היינו כלום – נהיה הכל!