שחר התקווה, מעל הַבָנה עמודו הפציע. ביום המהפכה, על מרחבי קובה, פשתה רוח של שלווה. דרך של שגשוג ופריחה, פרצה היא ופתחה שער. לכל העולם הנאור, דוגמא למופת היראתה. המהפכה הקובנית, אש התקווה למחר, בנו הציתה. ניצוץ קרב עולם האחרון, בליבינו מתיקד. מעל שדות והררי אמירים, פעמי העתיד, צלילם גואה ובוקע. רוחה של קובה לעולם, תנשב!