תחת מגפו של הכיבוש הציוני,
תקוות חדשות ממשיכות לפרוח.
חרף הכאב הֶאיום,
השמש מוסיפה לעלות.

שנות הסבל והדיכוי,
צלקות אין-ספור הותירו;
אך על עמי ישראל וסוריה,
עתיד של אחווה לבנות.

להפסיק לאלתר את הכיבוש!
ביושבי הגולן,
אוויר של החופש להפיח.
למען המחר השליו,
לכונן יחסים חדשים.

יחד - נגד הכיבוש קולינו נשמיע!
יד ביד,
נשנה מהלך החיים!