שאלתְ איך אגיב כשאגלה כי הוא אוהֵב אחרת

פשוט,עניתי, גם אני אוֹהַב אחרת.