כשצלצלת

רעד קולך

ולא ידעתי

כיצד

להשיב את רוחך

שתקנו,

אוחזי ידיים

בלב דואב

והתקרבנו פי כמה

בזכות אותו כאב...