תקוה פשוטה

נשואה טריה שמשתדלת לעבוד את הבורא בשמחה

אמא

לך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה