תקוה פשוטה

נשואה טריה שמשתדלת לעבוד את הבורא בשמחה

מימוש עצמי

אמא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה