יצחק מיוחס

איש ידיעת הארץ אוהב טיולים וארכאולוגיה ברשותו אוסף מוכר ברשות העתיקות. סיחפוריו נעזרים במציאות של חפצים מן העבר

נס בחנוכה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה