טבע אילם

וסלע דומם

חורשה נטועה וגבעה ירוקה

לוחשים סוד קסם

  לא נעים

לא זעים

ורק בחלוף הרוח

ישאו קולם האצור

כאומרים

חיֵה