קרח יבש אש קרה

קרח יבש אש קרה.

inside

כמוהו.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה