קרח יבש אש קרה

קרח יבש אש קרה.

כמוהו.

inside

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה