"מהם אופני ההבעה הראויים?" שאל המורה הזקן את מי אתה שואל את התולעת את אסופת המאמרים הנבובה שיודעת רק חורים "מהם אופני ההבעה הראויים?" שאל המורה הזקן אני חשבתי על מחנק ועל דימעה ועל ישיבה לבד בחושך עד שנרדמים "מהם האופנים הראויים?" הוא ניסה למיין לראשי פרקים התאפקתי כדי שלא ימיין לי את הצעקה התחבאתי כדי שלא ימיין לי את הפנים.