שנהב נעמן

רוצה לדעת הכל, אבל עכשיו זה דעך, רוצה לחזור למה שהיה עדיין מנסה להבין

היה היה...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה