המשוררות .

ה' יתברך אהב את כולם! אין יאוש בעולם...

נתגמד

הפתעה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה