שי אנגל

במבט אחד אחורה, מן הסתם טעיתי. במבט השני אחורה, בליל השתקפויות החוזרות ושוטפות את זגוגיות עיני

וארד מן האוטובוס - דייט קצר

מליח הריהו כרותח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה