שי אנגל

במבט אחד אחורה, מן הסתם טעיתי. במבט השני אחורה, בליל השתקפויות החוזרות ושוטפות את זגוגיות עיני

מליח הריהו כרותח

ה"חיים" בתור קו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה