שי אנגל

במבט אחד אחורה, מן הסתם טעיתי. במבט השני אחורה, בליל השתקפויות החוזרות ושוטפות את זגוגיות עיני

ה"חיים" בתור קו

חלונות בית הכנסת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה