איני זקוק לעשירים!

איני זקוק לנדבנים.

איני חפץ בטובותיהם;

שואפני להשיב לחם לא להם.

 

כל התבל רודפת בצע;

הכל רוצים וילות ומכוניות-פאר.

אך אותי כל הָתִפְאַרָה הזאת לא מושכת;

על בריכה פרטית

אעדיף ציבורית באר.

 

איני זקוק למיליונים

שנלקחו מזולת כמוני;

חרפה לכל הליסטים ברשות החוק.

יום-דינכם עוד יבוא בהתפרצו בסער;

כל עוול ורוע חייו ישבוק.

 

כל מנהל רַשָע עוד ישלם כופר;

לכל חטא מגיע עונשו.

לחסל חברת הפיאודלים;

מי שניצל אחרים ננצלו.

 

אם לא נעמוד פֶרֶץ בשערם,

חורבן ימיטו;

המוני-נדכאים, אֱחוֹז ברובים!

הבאריקדות הן הארטילריה שלנו;

כוח-מחץ בידינו – זעם הרעבים.

 

המון זועם וגועש עוד יכה ברעם;

עוד יתנקם בצוררי כיסו.

נזכור-נא מהפכה צרפתית

ואת בסטיליה בלהבות לוחשת;

ההמון, לקרב למען עתידו!