חפוי ראש ...

ייי

תפילת השב

ויש המשך - שיר קצר מאד חלק ב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה